ووشو

مسابقات انتخابی استانی مبارزه جنگجویان ووشو

مسابقات انتخابی استانی مبارزه جنگجویان ووشو

با حضور ورزشكاران شهرستانهاي تابعه روز جمعه ١٦ مهرماه ١٤٠٠ در خانه ووشو استان به ميزباني هيئت شهرستان تبريز برگزار شد.

ناصر وفائی رئیس هیأت ووشو استان آذربایجان شرقی شد
با رای قاطع خانواده ووشو آذربایجان

ناصر وفائی رئیس هیأت ووشو استان آذربایجان شرقی شد

ناصر وفائی ریاست هیأت ووشو استان آذربایجان شرقی را بر عهده گرفت.