ویتنام

بهترین عملکرد اقتصادی آسیا به ویتنام رسید
در سال گذشته میلادی؛

بهترین عملکرد اقتصادی آسیا به ویتنام رسید

اقتصاد ویتنام توانست علی‌رغم فشار سنگین پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سایر کشورهای منطقه عملکرد بهتری داشته باشد و به رشد ۲.۹ درصدی دست پیدا کند.