ویروس جهانی

وضعیت اضطراری کرونا در جهان پایان یافت
سازمان جهانی بهداشت:

وضعیت اضطراری کرونا در جهان پایان یافت

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که پاندمی ناشی از ویروس کرونا دیگر یک وضعیت اضطراری برای سلامت عمومی جهانی محسوب نمی‌شود.