ویروس سکته زیکا پشه چیکونگونیا کووید-19

ویروس‌هایی که ترکیب آنها به بروز سکته منجر می‌شود

ویروس‌هایی که ترکیب آنها به بروز سکته منجر می‌شود

پژوهشگران در این پروژه، به بررسی ارتباط میان بیماری‌های عصبی و عفونت ناشی از ویروس‌های “زیکا”(Zika) و “چیکونگونیا”(Chikungunya) پرداختند. این ویروس‌ها که بیشتر در مناطق گرمسیری وجود دارند، به شیوع گسترده بثورات پوستی و تب در مناطقی مانند برزیل و هند منجر می‌شوند. پژوهشگران می‌دانستند که زیکا می‌تواند به آسیب مغزی در نوزادان بیانجامد اما این پژوهش جدید نشان می‌دهد که زیکا می‌تواند به بیماری سیستم عصبی در بزرگسالان نیز منجر شود.