ویروس کرونا بیمارستان اکسیژن

مشکل حیاتی بیمارستان‌های کرونایی/ کمبود اکسیژن برای نفس کشیدن

مشکل حیاتی بیمارستان‌های کرونایی/ کمبود اکسیژن برای نفس کشیدن

افزایش بی‌شمار بیماران کرونایی که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، باعث شده تا حیاتی‌ترین نیاز این روزهای مراکز درمانی کشور تهدید شود.