ویروس کرونا بیمارستان مسیح دانشوری شیوع کرونا

داروی جدید کرونا تا بیش از ۴۰ درصد از مرگ و میر بیماران می‌کاهد

داروی جدید کرونا تا بیش از ۴۰ درصد از مرگ و میر بیماران می‌کاهد

طبرسی،رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح میگوید:بر اساس مطالعه بزرگ امپکتا که دیروز توسط محققین منتشر شد، تجویز اکتمرا ۴۴ درصد میزان نیاز به دستگاه‌های تهویه و مرگ و میر را کاهش می‌دهد.