ویروس کرونا تست کرونا ورزشکاران

ورزشکاران کرونایی به مشکلات قلبی و ریوی توجه کنند

ورزشکاران کرونایی به مشکلات قلبی و ریوی توجه کنند

دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران، از ورزشکاران مبتلا به کرونا خواست قبل از بازگشت به ورزش، حتما بررسی های قلبی و ریوی را انجام دهند.