ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی تهران پروتکل‌های بهداشتی

شرایط کرونا در روزهای اول همانند زمان جنگ بود

شرایط کرونا در روزهای اول همانند زمان جنگ بود

معاون اجرایی داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شرایط شیوع کرونا در کشورمان را همانند زمان جنگ دانست.