ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شیوع کرونا

افزایش قدرت انتقال ویروس انگلیسی/ جوانان بیشتر مبتلا می شوند

افزایش قدرت انتقال ویروس انگلیسی/ جوانان بیشتر مبتلا می شوند

رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به ویروس انگلیسی، گفت: قدرت انتقال این ویروس نسبت به سویه‌های قبلی بیشتر است.