ویروس کرونا روانپزشکی روانشناسی

حضور روانپزشک و روانشناس در بیمارستان های کرونایی لازم است

حضور روانپزشک و روانشناس در بیمارستان های کرونایی لازم است

یک متخصص رادیولوژی، نسبت به عوارض و خطرات رها شدن درمان بیماران غیر کرونایی هشدار داد و گفت: لازم است همکاران روانپزشک و روانشناس حتما در بیمارستان ها حضور داشته باشند.