ویروس کرونا سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عوارض مزمن کرونا تا مدت ها ماندگار است/تهدید سلامت روان

عوارض مزمن کرونا تا مدت ها ماندگار است/تهدید سلامت روان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: ممکن است علائم کرونا در برخی مبتلایان، مزمن و ماندگار شود که به شدت بیماری اولیه و بستری شدن یا نشدن بیمار بستگی دارد.