ویروس کرونا سیما سادات لاری بازگشایی مدارس

حضور دانش آموزان در مدارس محدود بوده است

حضور دانش آموزان در مدارس محدود بوده است

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: حضور دانش آموزان در مدارس طی دو هفته گذشته محدود بوده است.