ویروس کرونا شیوع کرونا آمار کرونا بیماری کرونا محدودیت های کرونایی واکسن کرونا پروتکل‌های بهداشتی پرستار بدون تعارف

بدون تعارف پای درد و دل های یک پرستار بیماران کرونایی

بدون تعارف پای درد و دل های یک پرستار بیماران کرونایی

در این فیلم صحبت های پرستار بخش بیماران کرونایی را می بینید.