ویروس کرونا شیوع کرونا آمار کرونا تعطیلی مدارس مدارس محدودیت های کرونایی مدرسه

مدارس همچنان غیرحضوری برگزار می شود

مدارس همچنان غیرحضوری برگزار می شود

رئیسی: انشاء الله بعد از اجرای واکسیناسیون و قطع زنجیره انتقال کرونا در سال آینده مدارس حضوری برگزار می شود.