ویروس کرونا شیوع کرونا آمار کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا واکسن کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

زمان اعلام نتیجه عملکرد واکسن ایرانی

زمان اعلام نتیجه عملکرد واکسن ایرانی

تا ۲ ماه دیگر نتیجه عملکرد واکسن ایرانی مشخص می‌شود.