ویروس کرونا شیوع کرونا آمار کرونا

چگونه از زمستان کرونایی عبور کنیم/ آیا شهرها «سفید» می شوند

چگونه از زمستان کرونایی عبور کنیم/ آیا شهرها «سفید» می شوند

روزهای سرد سال از راه می‌رسد و مردم برای در امان ماندن از ویروس چموش و کشنده کرونا، باید سرما را به جان بخرند.