ویروس کرونا شیوع کرونا بیماری های عفونی

مبادا گرفتار ویروس انگلیسی شویم/تجربه تلخ فرار از قرنطینه

مبادا گرفتار ویروس انگلیسی شویم/تجربه تلخ فرار از قرنطینه

حالا که وضعیت کرونایی کشور قدری بهبود یافته و هیچ نقطه قرمز رنگی نداریم، ماجرای ویروس جهش یافته انگلیسی، نگرانی ها را شدت بخشیده است.