ویروس کرونا شیوع کرونا بیماری کرونا واکسن کرونا

نخستین تصاویر خط تولید واکسن کرونای ایرانی

نخستین تصاویر خط تولید واکسن کرونای ایرانی

نخستین تصاویر خط تولید واکسن کرونای تولید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) این خط آمادگی دارد پس از موفقیت مرحله آزمایشی واکسن کرونا ، ماهانه یک و نیم میلیون دُز واکسن تولید کند.