ویروس کرونا شیوع کرونا بیماری کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پروتکل‌های بهداشتی هواپیما انگلیس ویروس

تدابیری برای عدم ورود کرونای انگلیسی به کشور

تدابیری برای عدم ورود کرونای انگلیسی به کشور

جلالی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری: از دیروز بخشنامه ای به خطوط هوایی داده شده است. در فرودگاه های کشور مسئولین وزارت بهداشت مراقبت ها را انجام می دهند.