ویروس کرونا شیوع کرونا بیماری کرونا پروتکل‌های بهداشتی محدودیت های کرونایی بیمارستان ماسک

مبتلایان کرونا چه زمانی به بیمارستان بروند؟

مبتلایان کرونا چه زمانی به بیمارستان بروند؟

در این ویدیو توضیحاتی درباره زمان مراجعه مبتلایان کرونا به بیمارستان را مشاهده می کنید.