ویروس کرونا شیوع کرونا حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران هیئت دولت پروتکل‌های بهداشتی

مقررات جدید کرونایی برای تهران

مقررات جدید کرونایی برای تهران

باید فرهنگ سازی را توسعه داده و مقررات و نظارت ها را تشدید کنیم.