ویروس کرونا علیرضا زالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درخواست زالی برای تسهیل فرآیند غرامت دستمزد بیمه‌شدگان کرونایی

درخواست زالی برای تسهیل فرآیند غرامت دستمزد بیمه‌شدگان کرونایی

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهرتهران در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار تسهیل فرآیند غرامت دستمزد بیمه‌شدگان کرونایی شد.