ویروس کرونا محسن فرهادی اصناف

ممکن است تهران دوباره قرمز شود/وضعیت رعایت پروتکل ها

ممکن است تهران دوباره قرمز شود/وضعیت رعایت پروتکل ها

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت کرونایی شهر تهران در پایان دو هفته تعطیلی را تشریح کرد.