ویروس کرونا ناشنوایان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مشکلات ماسک زدن پزشکان برای ناشنوایان کرونایی

مشکلات ماسک زدن پزشکان برای ناشنوایان کرونایی

عضو هیات مدیره انجمن ملی زبان اشاره ایران، گفت: ناشنوایان مبتلا به کرونا، مشکلات مضاعفی را در بحران کووید ۱۹ تجربه کردند.