ویروس کرونا واکسن حمیدرضا جمشیدی

مداخلات ساده جوابگوی کرونا نیست/زمان آزمایش واکسن ایرانی

مداخلات ساده جوابگوی کرونا نیست/زمان آزمایش واکسن ایرانی

دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، در ارتباط با محدودیت های جدید که از شنبه اجرا می شود و همین طور روند تولید واکسن ایرانی کرونا، توضیحاتی ارائه داد.