ویروس کرونا واکسن کرونا ایرج حریرچی

چه کسانی واکسن کرونا می گیرند/درخواست ۱۸ میلیون دوز واکسن

چه کسانی واکسن کرونا می گیرند/درخواست ۱۸ میلیون دوز واکسن

معاون کل وزارت بهداشت، گفت: مردم به این نکته توجه کنند که واکسن کرونا، عادلانه و براساس اصول علمی توزیع خواهد شد.