ویروس کرونا پوست کووید 19

کروناویروس تا ۹ ساعت روی پوست انسان زنده می ماند

کروناویروس تا ۹ ساعت روی پوست انسان زنده می ماند

محققان اثبات کرده اند که کروناویروس طولانی تر از ویروس آنفلوانزا می تواند بر روی پوست انسان زنده بماند.