ویروس کرونا کووید 19 خواب

هورمون ملاتونین در درمان کووید ۱۹ موثر است

هورمون ملاتونین در درمان کووید ۱۹ موثر است

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد هورمون تنظیم کننده چرخه خواب و بیداری موسوم به ملاتونین ممکن است گزینه درمانی مناسبی برای بیماری کووید ۱۹ باشد.