ویروس کرونا کووید 19 زوال عقل

شناسایی گونه آفریقایی کرونا/ شایع ترین عوارض کووید ۱۹

شناسایی گونه آفریقایی کرونا/ شایع ترین عوارض کووید ۱۹

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.