ویروس کرونا کووید 19 سرماخوردگی

شناسایی هفت نوع بیماری متفاوت در نوع خفیف کووید ۱۹

شناسایی هفت نوع بیماری متفاوت در نوع خفیف کووید ۱۹

مطالعه جدید نشان می دهد هفت نوع بیماری در کووید ۱۹ خفیف وجود دارد و این بیماری ها موجب تغییرات قابل توجهی در سیستم ایمنی حتی بعد از ۱۰ هفته می شود.