ویروس کرونا کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی

افزایش گسترش کووید ۱۹ با کاهش اشعه ماوراء بنفش

افزایش گسترش کووید ۱۹ با کاهش اشعه ماوراء بنفش

محققان دریافتند تغییرات فصلی در اشعه ماوراء بنفش (UV) موجب تغییر روند گسترش بیماری کووید ۱۹ می شود اما به اندازه فاصله گذاری اجتماعی تاثیر ندارد.