ویروس کرونا کووید 19 فلفل قرمز انار

پیشگیری از کرونا با غرغره کردن آب انار/فلفل قرمز و افزایش طول عمر

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.