ویروس کرونا کووید 19 مغز

کروناویروس می تواند وارد مغز شود

کروناویروس می تواند وارد مغز شود

محققان دریافتند که پروتئین سنبله ای که اغلب به عنوان بازوهای قرمز ویروس نشان داده می شود، می تواند از سد مغز-خون در موش عبور کند.