ویلا

لزوم فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از ویلاسازی و ساختمان‌سازی در اراضی مستعد کشاورزی

لزوم فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از ویلاسازی و ساختمان‌سازی در اراضی مستعد کشاورزی

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از ویلاسازی و ساختمان‌سازی در اراضی مستعد کشاورزی تاکید نمود.

۲۱ ویلا در شهرستان تبریز تخریب شد
مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز:

۲۱ ویلا در شهرستان تبریز تخریب شد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز گفت: ۲۱ ویلا در شهرستان تبریز تخریب شد و پنج هکتار به اراضی کشاورزی این شهرستان اضافه شد.