و چند داستان دیگر…

“و چند داستان دیگر…” در تبریز به صحنه رفت

“و چند داستان دیگر…” در تبریز به صحنه رفت

نمایش "و چند داستان دیگر..." نوشته پیام لاریان با کارگردانی الیاس ضرابی در مجموعه تئاتر شهر تبریز به روی صحنه رفت.