پادشاه اردن

دیدار پادشاه اردن و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی/ حمله شهرک‌نشینان به خودروهای فلسطینیان

دیدار پادشاه اردن و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی/ حمله شهرک‌نشینان به خودروهای فلسطینیان

منابع خبری از دیدار پادشاه اردن و وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس خبر دادند.