پارچه ضد آب

مخترع پارچه ضدآب درگذشت

مخترع پارچه ضدآب درگذشت

به نقل از بی‌بی‌سی، رابرت دبلیو گور”( Robert W. Gore) مهندس شیمی آمریکایی و مخترع فناوری گورتکس و پارچه ضدآب درگذشت.