پاریس

سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد
در پی اظهارات ضد ایرانی؛

سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

در پی اظهارات غیر قابل قبول وزیر امور خارجه فرانسه در مجلس ملی این کشور و تصویب قطعنامه مداخله جویانه در قبال ایران سفیر این کشور در تهران احضار شد.

نگرانی اکثریت مردم فرانسه از افزایش سطح تورم

نگرانی اکثریت مردم فرانسه از افزایش سطح تورم

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در فرانسه نشان داد که شهروندان این کشور نسبت به سطح تورم در فرانسه نگران هستند.