پاکبان

حالِ پاکبان جوان رو به بهبودی است
دو هفته از حادثه دلخراش تصادف پاکبان شهرداری تبریز با خودروی گذری گذشت؛

حالِ پاکبان جوان رو به بهبودی است

یکی از کارگران تنظیف شهرداری تبریز که بر اثر بی تفاوتی مسئولان شهری و انتظامی و بر اثر تصادف با خودروی گذری مصدوم شده بود خوشبختانه پس از گذشت دو هفته، در وضعیت مناسبی به سر می برد

بی تفاوتی شورای شهر تبریز در قبال جان پاکبانان!
"تبریزمن" جان باختن اولین کارگر تنظیف شهر تبریز در سال جدید را بررسی می کند؛

بی تفاوتی شورای شهر تبریز در قبال جان پاکبانان!

تا زمانی که معابر خطرناک سطح شهر به سیستم جاروب مکانیزه مجهز نشوند همچنان شاهد از دست دادن پاکبانان عزیز خواهیم بود!

فرزندان خواستار برخورد با خاطیان پدر شدند!
حضور رئیس شورای شهر تبریز در منزل مرحوم صدیار حضرتی؛

فرزندان خواستار برخورد با خاطیان پدر شدند!

در ایام رحلت پیامبر اکرم(ص) و جهت احترام به جایگاه پاکبانان شریف، رئیس شورای شهر تبریز با خانواده پاکبان جان باخته شهرداری دیدار نمود.