پایش

طرح‌های تولیدی در دست اجرا در آذربایجان‌شرقی پایش می‌شوند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی خبر داد:

طرح‌های تولیدی در دست اجرا در آذربایجان‌شرقی پایش می‌شوند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به عنوان سومین برنامه محوری وزارت، از پایش و رصد سرمایه‌گذاری ۱۹۶۰ طرح در دست اجرا در استان خبر داد.

رصد و پایش روزانه ۱۰۰ قلم کالا در آذربایجان‌شرقی
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد؛

رصد و پایش روزانه ۱۰۰ قلم کالا در آذربایجان‌شرقی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از رصد و پایش روزانه 100 قلم کالا از طریق سامانه 124 خبر داد.