پایگاه خبری

مدیر مسئول تبریزمن بعنوان هیات مدیره انجمن کارفرمایی مدیران پایگاه های خبری انتخاب شد

مدیر مسئول تبریزمن بعنوان هیات مدیره انجمن کارفرمایی مدیران پایگاه های خبری انتخاب شد

در پی برگزاری مجمع عمومی ، اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مدیران پایگاههای خبری استان انتخاب شدند

روز خبرنگار، روز پاسداشت فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و روشنگری عمومی است

روز خبرنگار، روز پاسداشت فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و روشنگری عمومی است

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌شرقی، ضمن گرامیداشت 17 مرداد، روز خبرنگار گفت: روز خبرنگار، روز پاسداشت فعالان عرصه اطلاع رسانی و روشنگری عمومی است.