پایگاه ملی کنزق سرعین

ابعاد کشف‌نشده زندگی بشری در پایگاه ملی کنزق سرعین

ابعاد کشف‌نشده زندگی بشری در پایگاه ملی کنزق سرعین

روستای تاریخی کنزق سرعین که اخیرا به پایگاه ملی تبدیل شده از جمله معماری‌های دستکند حوزه سبلان است که قدمت طولانی در بازه زمانی هزاره اول قبل از میلاد تا دوره ایلخانی دارد.