پرداخت الکترونیکی

حقابه دریاچه اورمیه دوباره از آبان امسال اختصاص می‌یابد
رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه اورمیه:

حقابه دریاچه اورمیه دوباره از آبان امسال اختصاص می‌یابد

رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه اورمیه با بیان اینکه از اواخر خرداد، آب هیچ رودخانه و سدی به دریاچه ارومیه وارد نشده است، گفت: اختصاص حقابه زیست محیطی دریاچه اورمیه از آبان امسال آغاز می‌شود.

پرداخت کرایه تاکسی ها در تبریز الکترونیکی می شود
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز:

پرداخت کرایه تاکسی ها در تبریز الکترونیکی می شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز از الکترونیکی کردن پرداخت کرایه تاکسی ها خبر داد.