پرداخت تسهیلات

پرداخت تسهیلات اشتغال به مدد جویان در مراغه

پرداخت تسهیلات اشتغال به مدد جویان در مراغه

به مدد‌جویان کمیته امداد مراغه ۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.