پرستار ویروس کرونا محمد میرزابیگی

۴۰ هزار پرستار کرونا گرفتند/۷۰ پرستار شهید شده‌اند

۴۰ هزار پرستار کرونا گرفتند/۷۰ پرستار شهید شده‌اند

رئیس سازمان نظام پرستاری از ابتلای ۴۰ هزار پرستار کشور به بیماری کرونا خبر داد.