پرندگان

فروشنده پرندگان خشک شده در عجب‌شیر دستگیر شد

فروشنده پرندگان خشک شده در عجب‌شیر دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست عجب‌شیر گفت: فرد متخلفی که در زمینه فروش پرندگان خشک شده (تاکسیدرمی) فعال بود، حین ارتکاب جرم دستگیر شد.