پرونده تخلف

تشکیل ۴۷ مورد پرونده تخلف محیط زیستی در آذربایجان شرقی طی سه ماهه اول سالجاری

تشکیل ۴۷ مورد پرونده تخلف محیط زیستی در آذربایجان شرقی طی سه ماهه اول سالجاری

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از تشکیل ۴۷ پرونده حقوقی در سه ماهه اول سالجاری خبر داد.