پرونده قضایی

تشکیل پرونده قضایی برای انفجار ساختمان پنج طبقه در تبریز
دادستان تبریز اعلام کرد

تشکیل پرونده قضایی برای انفجار ساختمان پنج طبقه در تبریز

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی از تشکیل پرونده قضایی برای انفجار ساختمان پنج طبقه در تبریز خبر داد.