پروژه آرتمیس ماموریت آرتمیس ناسا قطب جنوب ماه

مقصد اول برنامه "آرتمیس" عوض می‌شود

مقصد اول برنامه "آرتمیس" عوض می‌شود

موضوع سایت فرود برنامه “آرتمیس” این هفته در دو رویداد جداگانه توسط مدیران ناسا مطرح شد که با اظهارات “جیم برایدنستاین” رئیس ناسا در شروع یک جلسه دیجیتالی در روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر شروع شد.