پروژه آزادراهی

نیمی از پروژه‌های آزادراهی کشور در آذربایجان شرقی اجرا می‌شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

نیمی از پروژه‌های آزادراهی کشور در آذربایجان شرقی اجرا می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های زیربنایی استان پرداخت و گفت: نیمی از پروژه‌های آزادراهی کشور در آذربایجان شرقی اجرا می‌شود.